Έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης και εμβολιασμός παιδιών Ρομά στο Αγρίνιο

img 0648

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομάτου Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με την 1η και 3η ΤΟ.Μ.Υ. Αγρινίου πραγματοποίησε την Παρασκευή 17/02/2023 έλεγχο εμβολιαστικής κάλυψης και εμβολιασμό παιδιών ωφελούμενων του παραρτήματος Ρομά. Η συγκεκριμένη δράση ήταν η τρίτη από μια σειρά δράσεωνπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν από κοινού από τις τρεις δομές.
Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5001499.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

zenith