Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου την Παρασκευή 1 Μαρτίου

dimarxeiothermou

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023, στην 6η/2024 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ειδική) με θέμα «Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το 1ο δίμηνο 2024», που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00.

Στην ημερήσια διάταξη της εν λόγω Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής θα συμπεριληφθούν έως επτά (7) θέματα που θα προέρχονται από Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης της μειοψηφίας, έως τρία (3) θέματα που θα προέρχονται από Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας και έως δύο (2) θέματα που θα τεθούν από Προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.

Οι προσκαλούμενοι με την παρούσα μπορούν να καταθέσουν εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Θέρμου (υπ’ όψιν Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: nkostakopoulos@gmail.com), το αργότερο ως τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, δηλαδή έως Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 μ., έως ένα (1) θέμα ο καθένας προς συζήτηση, το οποίο αφορά στο έργο της δημοτικής αρχής

Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα θέματα από Δημοτικούς Συμβούλους υπερβαίνουν τα δέκα (10) ή αυτά που θα προταθούν από Προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων υπερβαίνουν τα δύο (2), τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν, θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί από το προεδρείο κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Σας γνωρίζουμε ότι, κατά την ειδική αυτή συνεδρίαση, απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος, δεν λαμβάνονται αποφάσεις και για την έναρξη και διεξαγωγή της δεν είναι απαραίτητο να συντρέχει η απαιτούμενη απαρτία, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Σχετική η με αρ. 98/8182/26.01.2024 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ), την οποία σας επισυνάπτουμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith