Δράση του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Αγρινίου

img 0468

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομάτου Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με την 1η και 3η ΤΟ.Μ.Υ. Αγρινίου πραγματοποίησε την Τετάρτη 16/11/2022 έλεγχο εμβολιαστικής κάλυψης και εμβολιασμό παιδιών ωφελούμενων του παραρτήματος Ρομά. Η συγκεκριμένη δράση ήταν η δεύτερη από μια σειρά δράσεωνπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν από κοινού από τις δύο δομές.
Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5001499.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

zenith