Δράση ενημέρωσης μαθητών για τα βιοαπόβλητα στο Δήμο Αμφιλοχίας

01 (2)

Ενημερωτική εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα βιοαπόβλητασε μαθητέςτης Δ’, Ε’ και Στ’ δημοτικού σχολείων της Αμφιλοχίας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής, 31 Μαρτίου 2023, στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμφιλοχίας.
Με τη βοήθεια παιχνιδιών, ψηφιακού υλικού και αλληλεπιδραστικών μεθόδων, η εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει αναλάβει τις δράσεις ευαισθητοποίησηςκατάφερε να κερδίσει την προσοχή των μικρών μαθητών, μαθαίνοντάς τους ολόκληρη τη διαδικασία που ακολουθείται από το στάδιο της συγκομιδής των βιοαποβλήτων έως και της μετατροπής τους σε κομπόστ.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξοικείωση με τους καφέ κάδους που θα χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των βιοαποβλήτων, στην εκμάθηση των αποδεκτών υλικών απόρριψης σε αυτούς αλλά και στη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος μέσω δράσεων ανακύκλωσης.
04
Η δράση ενημέρωσης ακολουθεί τη στόχευση του Δήμου Αμφιλοχίας για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων που παράγονται εντός των ορίων του, καλύπτοντας έτσι τους θεσμοθετημένους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η δημιουργία ενός δημοτικού δικτύου κάδων για την προδιαλογή βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι), καθώς και η έναρξη ενός δημοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με τη χρήση ειδικών οικιακών κάδων.
Η σχετική πρόταση του Δήμου Αμφιλοχίας «Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κομποστοποίησης», συνολικού προϋπολογισμού 225.500,00 ευρώ καθώς και το δεύτερο υποέργο της Πράξης «Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κομποστοποίησης», συνολικού προϋπολογισμού 95.000,00 ευρώ, έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020και η διαδικασία της δημοπράτησης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου.
03 (2)

zenith