Δήμος Αγρινίου: Πρόσκληση σε διαδικτυακές ημερίδες του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ

imerida

Το Κοινωνικό Ιατρείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου και τοΕλληνικό ΔιαδημοτικόΔίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) του Π.Ο.Υ,μέλος του οποίου είναι ο Δήμος μας σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε ένα νέο κύκλοδιαδικτυακών ημερίδων από τοΙνστιτούτο Υγείας του Παιδιού, για τηβελτιστοποίηση των πρακτικών στηδιατροφή των παιδιών, με το ακρωνύμιοBEST-REMAP.

Η ανωτέρω δράση στοχεύει στηβελτίωση της σύστασης των τροφίμων, πουκαταναλώνονται από παιδιά στις χώρεςτης Ευρώπης, στη μείωση του αντίκτυπουτης επιβλαβούς διαφήμισης των τροφίμωνστα παιδιά, στη βελτίωση της ποιότηταςτων προσφερόμενων γευμάτων σε δημόσιεςδομές καθώς και στην ενίσχυση της δικτύωσης των εμπλεκόμενων με τηδιατροφή φορέων, σε ευρωπαϊκό καιεθνικό επίπεδο.

 Η πρώτη Διαδικτυακή Ημερίδα είναι σήμερα Τρίτη στις 18:00-19:30 με τίτλο: «Βελτιώνοντας τη Διατροφή των Παιδιών». Για να παρακολουθήσετε την ημερίδα πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/84687379762?pwd=VVNZeEhSbmFIM3BGMFlvS1 oxcGlzQT09

 Η δεύτερη Διαδικτυακή Ημερίδα είναι την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00-19:30 με τίτλο: «Διαφήμιση και παιδί». Για να παρακολουθήσετε την ημερίδα πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/89570762637?pwd=REhncHNvckRyRU9scUtJTk1 VUFhwdz09

 Η τρίτη Διαδικτυακή Ημερίδα είναι την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00-13:30 με τίτλο: «Προοπτικές και Δυνατότητες για τη Διατροφή των παιδιών στο Σχολείο». Για να παρακολουθήσετε την ημερίδα πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/89482838493?pwd=aVk4VnEzQjhYRVRudW1tNlp TYTFkUT09

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://6p1cf.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/N7HJqjMfBgOXZlp8OSbf7QkbsS6HPnad3cjHuKZXQILsh14TYZgbt7q1O28ryrxuB3BxFt35tu7mL6ZsABb12vwT58WEoFyg-mOOkniKNWBPZonxhmZlueGwTSiWNf90aTBeX-9W
xMFGGv-WCqdEyGLaM1e7rz7SkD66bBZVp0lKRbUyyKpnuI7d2a09RDawufKLBkLSGnIaU0evMK1S6v4t8Xz33ZiKrqdsWSeuDTikyhKMHXbVQjD0S-FtRKyGbGYL9jgvefQRBfMcdoHOm4qdK9W9WD3o9xsaPiMcjWTpR7DQqFt36HZkxKiRjEJfsFoEektPZx53NI0x

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

zenith