Δημήτρης Τραπεζιώτης: Οι νέοι στο επίκεντρο της δημοτικής πολιτικής

trapeziotis ergazomenoi dhmos

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επειδή το σύγχρονο αφήγημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Έξυπνη Πόλη» ταυτίζεται με την έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού το ερώτημα που προκύπτει είναι:
“Έξυπνη Πόλη” ή “Έξυπνος Δήμος”είναι τελικά μια πόλη κι ένας Δήμος που έχει τεχνολογία; Κατά την άποψη μας σε καμία περίπτωση. “Έξυπνη πόλη” ή “έξυπνος Δήμος”είναι μια πόλη ή ένας Δήμος που έχει αισθήσεις, αφουγκράζεται, ακούει, αλληλοεπιδρά και αντιδρά. Αυτές τις πόλεις και τους Δήμους πρέπει να δημιουργήσουμε ακούγοντας το πιο δυναμικό κοινό τους που είναι οι νέοι άνθρωποι.
Θέτουμε λοιπόν τους νέους στο επίκεντρο της Δημοτικής Πολιτικής μας, κάνοντας τη φωνή τους να ακουστεί, αναδεικνύουμε τη σημασία της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση του μέλλοντος, για ένα αύριο πιο πράσινο, πιο συμπεριληπτικό, πιο ψηφιακό, στο σπίτι μας, την Ευρώπη.

ΓΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

α)Την συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στην Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022», η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία θεσμοθέτησης του Τιμητικού Τίτλου της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας για τους Δήμους της Ελλάδας, που θα απονέμεται κάθε χρόνο σε ένα Δήμο της χώρας.
Ο θεσμός της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας έχει διττό́ στόχο:
• Να προάγει τη συμμετοχή́ των νεών 15 – 29 χρονών στην πολιτική́ και κοινωνική́ ζωή́ του τόπου, δίνοντας τα κατάλληλα κίνητρα μέσω ενός προγράμματος δράσεων και παρεμβάσεων, ούτως ώστε να καταστούν ενεργοί́ πολίτες και να συμβάλουν με τη δική́ τους νεανική́, ουσιαστική́ συμμετοχή́ σε όλες τις πτυχές της ζωής της πόλης.
• Να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των νέων στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Να προβάλει τον Δήμο σε εθνικό́ και ευρωπαϊκό́ επίπεδο
Σημειωτέον ότι για το 2024 Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας ανακηρύχθηκε ο Δήμος Κομοτηνής, σε εκδήλωση που έγινε στις 18/12/2023 στο Μουσείο Ακρόπολης.
β) Συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Νέων.Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Νέων είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο.

Αγρίνιο, 08/03/2024
Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith