Δίμηνες προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στον Δήμο Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Κ.Ε.Δ.Α., για το έτος 2023.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

προκ

agriniopress.gr

zenith