Διανομή τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσολογγίου

trofima ap

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού
του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μέσω της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου
ολοκλήρωσε την Τετάρτη 15/02/2023 και ώρα 9:00 π.μ έως 12:00 μ.μ. την
προγραμματισμένη μηνιαία διανομή του, στις οικογένειες που τα μέλη τους
είναι εγγεγραμμένα ως δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο
λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα
2014-2020» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής
Ένωσης.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με άψογο τρόπο και με την τήρηση
των υγειονομικών μέτρων προστασίας από την νόσο covid-19.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο
τηλέφωνο: Κοινωνικό Παντοπωλείο:26310232192

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

zenith