Διακρατικός διαγωνισμός στο πλαίσιο το έργου Creative@Hubs

20221122 creative hubs pr gr

Διακρατικό διαγωνισμό για πρόσωπα, φορείς και εταιρείες του δημιουργικού κλάδου διοργανώνει το έργο Creative@Hubsτου Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», με έπαθλα τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας.
Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος του διαγωνισμού είναι:
• Αγροδιατροφικός τομέας
• Χειροτεχνία / Εικαστικές – καλλιτεχνικές δημιουργίες / Παραστατικές τέχνες (θέατρο, χορός, μουσική κ.λπ.)
• Πολιτιστικός τουρισμός / πολιτιστική κληρονομιά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζουν ή να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Απουλίας και να έχουν επαγγελματική, ερασιτεχνική ή ακαδημαϊκή σχέση με τον κλάδο. Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από υφιστάμενες επιχειρήσεις και φορείς, αλλά και από ομάδες ή άτομα που φιλοδοξούν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε κάποια από τις δράσεις του έργου Creative@Hubs ή να έχουν εγγραφεί στο πόρταλ επιχειρήσεων: https://creativehubs-portal.cti.gr.
Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Ανοικτής Καινοτομίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde-oip.gr/en) μέχρι και την Κυριακή 11/12/2022, ώρα 23:59.
Για κάθε θεματική ενότητα, θα βραβευτούν οι τρεις καλύτερες ιδέες. Τα βραβεία θα περιλαμβάνουν:
• Πρόγραμμα καθοδήγησης (mentoring Programme)
• Συμμετοχή σε έκθεση ή άλλη εκδήλωση για τον κλάδο στην Ελλάδα ή την Ιταλία
• Ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας (δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και ενός σύντομου βίντεο)
Αναλυτικές πληροφορίες και τους όρους του διαγωνισμού θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.pde-oip.gr/el?language_content_entity=en.
Την Πέμπτη 24/11/2022, στις 5.00 μ.μ. θα διοργανωθεί διαδικτυακή εκδήλωση για την αναλυτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τον διαγωνισμό. Συμμετοχή στην εκδήλωση, κατόπιν εγγραφής, στον σύνδεσμο:bit.ly/CreativeHubs_Contest.
Στο έργο Creative@Hubs – Interreg V-A Greece-Italy συμμετέχουν τέσσερις εταίροι: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (επικεφαλής), Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Απουλίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://creativehubs.cti.gr.

zenith