Χρυσή λίστα επιχειρήσεων για άμεσες επιστροφές φόρου και ΦΠΑ

forologikh dilosi

Τα ηλεκτρονικά βιβλία και οι νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί έχουν οδηγήσει στην αύξηση των επιστροφών ΦΠΑ. Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι εντυπωσιακά και δείχνουν ότι στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών 38.845 αιτήματα επιχειρήσεων και επαγγελματιών, όταν στο σύνολο του 2021 το πλήθος των διεκπεραιωμένων αιτημάτων ήταν 45.188. Μάλιστα, η φορολογική διοίκηση τους έχει ήδη πιστώσει το ποσό των 2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ που ικανοποιήθηκε εντός 90 ημερών έχει φτάσει στο 87,79%.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική και βοηθά τις επιχειρήσεις, καθώς οι επιστροφές ΦΠΑ είναι συνήθως μεγάλα ποσά, κυρίως για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, και αποτελούν σημαντικό τμήμα της ρευστότητάς τους.
Όπως αναφέρουν από τη φορολογική διοίκηση, στόχος είναι να μηδενιστούν οι εκκρεμείς αιτήσεις άνω των 90 ημερών και όλες οι επιστροφές να γίνονται ταχύτερα και αυτοματοποιημένα. Ως προς τις εκκρεμείς επιστροφές ΦΠΑ, δηλαδή αυτές που ξεπερνούν τις 90 ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ανέρχονται σε 1.611 και το ποσό που πρέπει να επιστραφεί φτάνει τα 156,7 εκατ. ευρώ. Πάντως, από την ΑΑΔΕ μιλούν για χρονιά-ρεκόρ αιτημάτων.

Το νέο σχέδιο της Εφορίας προβλέπει επιστροφές ΦΠΑ χωρίς την παρέμβαση των εφοριακών. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά και θα βλέπουν σε σύντομο χρονικό διάστημα το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ που δικαιούνται να πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό.

Παράλληλα, με τις αυτοματοποιημένες επιστροφές έρχεται και η «χρυσή λίστα» επιχειρήσεων στις οποίες η Εφορία θα πιστώνει αμέσως τις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ. Στη «χρυσή λίστα» θα ενταχθούν με βάση κριτήρια και προϋποθέσεις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν και δεν είχαν φορολογικά παραπτώματα και δεν υπάρχουν ενδείξεις για συμμετοχές σε απάτες.

Συγκεκριμένα, στη λίστα θα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που:

α) Έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων κατόπιν ελέγχων ποσών δεν διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό άνω του 5%.
β) Δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.
γ) Δεν χαρακτηρίζονται ως ύποπτες για συμμετοχή σε απάτη που αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο αποκλειστικά και δεν δημοσιοποιούνται.

Αυξημένες και οι πληρωμές το 2022
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις και οι υπόχρεοι σε ΦΠΑ παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης στο 9μηνο του 2022. Συγκεκριμένα, το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών από τις επιχειρήσεις ανήλθε στο προαναφερθέν διάστημα στο 85,36%. Από τα 11,7 δισ. ευρώ που υπήρχε υποχρέωση καταβολής, πληρώθηκε από τους υποχρέους εμπρόθεσμα ποσό ύψους 9,98 δισ. ευρώ.

powergame.gr

zenith