Ανακοίνωση για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμφιλοχίας για το έτος 2024

amfiloxia

Ενημερώνουμε ότι οι επαγγελματίες που κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αμφιλοχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όφειλαν να αιτηθούν έως το τέλος του 2023 άδεια χρήσης των χώρων αυτών.

Καλούνται όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων στον Δήμο Αμφιλοχίας για το έτος 2024 να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση αναφέροντας το είδος της χρήσης κι επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α. Για ανανέωση άδειας:

Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.
Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης
Δημοτική ενημερότητα ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς τον Δήμο ή έχουν διακανονιστεί και οι οφειλές καταβάλλονται κανονικά
Τοπογραφική αποτύπωση θεωρημένη από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, στο οποίο θα απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα εφόσον υπάρχει αλλαγή των χώρων των οποίων αιτείται η παραχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση η εφόσον δεν υπάρχει αντίγραφο του ήδη υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος

Β. Για έκδοση νέας άδειας:

Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
Άδεια λειτουργίας του καταστήματος
Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης
Δημοτική ενημερότητα ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς τον Δήμο ή έχουν διακανονιστεί και οι οφειλές καταβάλλονται κανονικά
Τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, οι διαστάσεις του αιτούμενοι χώρου κατάληψης
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 20-5-2024 στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αμφιλοχίας (2ος όροφος).googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith