Αγρίνιο: Εκδήλωση απονομής βραβείων Θεατρικού Μονολόγου το Σάββατο 7 Ιανουαρίου

ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÁÐÏ ÔÏÍ ÄÇÌÁÑ×Ï ÁÈÇÍÁÓ ÃÉÙÑÃÏ ÊÁÌÉÍÇ ÔÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ ÔÏÕ ÏËÕÌÐÉÁ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ ÌÏÕÓÉÊÏÕ ÈÅÁÔÑÏÕ ÌÁÑÉÁ ÊÁËËÁÓ

Tο Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023 στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (Αναστασιάδη 1, κτίριο πρώην Τράπεζας Ελλάδος), θα γίνει
η εκδήλωση απονομής των βραβείων και επαίνων σε όσους διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό Θεατρικού Μονολόγου 2022 που διοργάνωσε ο Δήμος Αγρινίου με την Παπαστράτειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου.

zenith