Αυτόματη επιστροφή φόρου και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

aade 2

Νέοι στόχοι και νέες προτεραιότητες τίθεται μέσα από το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ.

Μεταξύ αυτών είναι η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων για τις άτυπες χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές, αυτοματοποιημένο σύστημα επιστροφών φόρου, ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας με κριτήριο το προφίλ του οφειλέτη αλλά και εκκαθάριση του στοκ των επιστροφών φόρων που εκκρεμούν από τον περασμένο Φεβρουάριο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

zenith

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται σε απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή και χρονικά πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος, ενώ ορισμένες μεταφέρονται για το επόμενο έτος και κάποιες απαλείφονται.

Τι προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο
Ειδικότερα, το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το τελευταίο δίμηνο του 2022 προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Διεκπεραίωση του συνολικού ποσού των επιστροφών που εκκρεμούν την 28/2/2022, έως την 30/11/2022. Εξαιρούνται, οι εκκρεμείς επιστροφές που βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη και σε αμοιβαία διοικητική συνδρομή.

Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών (12/2022).

Επέκταση της χρήσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) σε όλες στις ΔΟΥ και στα ΕΛΚΕ (12/2022).

Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς/Γονικής Παροχής.

Διαδικασία υποχρεωτικής συμπλήρωσης του ΑΤΑΚ στα μισθωτήρια (12/2022).

Ηλεκτρονική εφαρμογή για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία μετά από έλεγχο.

Για το 2023 μεταφέρθηκαν οι εξής δράσεις:
Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Επιστροφών φόρου -Μελέτη και επιχειρησιακές απαιτήσεις -Υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου εισοδήματος ΝΠ που είναι ενήμερα , χωρίς αίτηση.

Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετών.

Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα.

Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) (6/2023).

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (λοιπές περιπτώσεις – πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο) (9/2023).

newsit.grgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith